Sametová revoluce v Pardubicích

Záměrem webu je nabídnout především vzpomínky přímých účastníků událostí roku 1989 v Pardubicích doplněné o archivní materiály z tehdejší doby.

DEN PO DNI

Pátek 17. listopadu roku 1989 byl v Pardubicích poměrně slunečným podzimním dnem...

ROZHOVORY

Rozhovory s účastníky Sametové revoluce v Pardubicích

STUDENTI

Role pardubických studentů v průběhu revolučních dní roku 1989

KULTURA A MÉDIA

Revoluce takřka okamžitě zasáhla kulturu a média

Vítejte na stránkách věnovaných Sametové revoluci v Pardubicích

Tento web doplňuje publikaci „Pardubický Samet. Třicet let od listopadové revoluce“, která je doplněným a výrazně rozšířeným vydáním deset let staré publikace „Sametová revoluce v Pardubicích“. Záměrem je nabídnout především vzpomínky přímých účastníků událostí roku 1989 v Pardubicích doplněné o archivní materiály z tehdejší doby.
Publikace i web vznikly u příležitosti oslav třiceti let od listopadových událostí roku 1989, nezabývají se však třicetiletým polistopadovým vývojem společnosti, ale bezprostředním děním po 17. listopadu 1989, kdy v Československu docházelo po dlouhých desetiletích totalitního režimu ke znovuobnovení demokracie a svobody.

Pokud se chcete dozvědět ještě více informací nebo shlédnout další archivním ateriály, nabízíme Vám ke koupi publikaci Pardubický Samet, kterou vydal Klub přátel Pardubicka a objednat si ji můžete v E-shopu na dobírku za 120 Kč.

project

Týdny, které psaly dějiny

I přes to, že posláním této publikace je popis revolučních událostí v Pardubicích, možná by bylo vhodné na úvod vysvětlit některá fakta, která nakonec vedla k pádu totalitního režimu v tehdejším Československu.

Číst dále...